Βασική Υποστήριξη της Ζωής

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Basic Life Support”BLS”

healthcare λογότυπο
erc logo

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC)

Health Care Education & Training

Τα σεμινάρια BLS είναι εξειδικευμένα σεμινάρια εγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.
Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) με διεθνή αναγνώριση και διάρκεια ισχύος 3 έτη. Είναι επικαιροποιημένο με τις τροποποιήσεις του Covid αλγόριθμου και ακολουθεί τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες (ERC Guidelines 2021)

Η βασική υποστήριξη ζωής (BLS) με τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (ΑΕΑ) είναι ένα από τα πρώτα επίπεδα φροντίδας σε θύμα που βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή.

Κάθε χρόνο εκατοντάδες από τις χιλιάδες άντρες και γυναίκες στην Ευρώπη καταρρέουν και πεθαίνουν από καρδιακή ανακοπή. Ο θάνατος τους θα μπορούσε συχνά να προληφθεί αν η Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ξεκινούσε άμεσα.

Η ΚΑΡΠΑ είναι μέρος της Βασικής υποστήριξης ζωής και περιλαμβάνει δυο κύριες δράσεις:

  • θωρακικές συμπιέσεις (να διατηρεί τη ροή τους αίματος)
  • εμφυσήσεις διάσωσης (να μεταφέρει το οξυγόνο στους πνεύμονες).

Η ΚΑΡΠΑ μπορεί να:

Αποτρέψει την καταστροφή ζωτικών οργάνων όπως ο εγκέφαλος και η καρδιά. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η ΚΑΡΠΑ από μόνη της δεν θα επανεκκινήσει την καρδιά.

Καλή εφαρμογή ΚΑΡΠΑ (ειδικά των θωρακικών συμπιέσεων) καθιστά τις επόμενες προσπάθειες με απινίδωση να είναι αποτελεσματικές.

Αυτό το μάθημα θα σας διδάξει πώς να εφαρμόζετε υψηλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ.

Η εκμάθηση στην εφαρμογή της Βασικής υποστήριξης Ζωής με τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή είναι μια διαδραστική διαδικασία η οποία απαιτεί τόσο γνώσεις όσο και δεξιότητες.

Μέρος ή το σύνολο αυτής της γνώσης και κάποιες δεξιότητες μπορούν να ληφθούν από τη διδασκαλία και την απευθείας οπτική εκπαίδευση.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) προσφέρει μαθήματα ΚΑΡΠΑ/ΑΕΑ με πιστοποιημένους εκπαιδευτές, οι οποίοι σας καθοδηγούν και σας υποστηρίζουν κατά τη διαδικασία της μάθησης.

 

healthcear

Στόχοι Σεμιναρίου:

ΚΑΡΠΑ/ΑΕΑ

Στο τέλος του σεμιναρίου ΚΑΡΠΑ/ΑΕΑ θα είστε σε θέση να επιδεικνύετε:

Πώς να αξιολογείτε ένα θύμα που κατάρρευσε

Πώς να εκτελείτε θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσήσεις διάσωσης

Με ευκολία, να χειρίζεστε ένα αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με ασφάλεια

Να Μπορείτε τοποθετείτε ένα θύμα χωρίς ανταπόκριση αλλά με αναπνοή στη θέση ανάνηψης

Να χειριστείτε ένα θύμα πνιγμού από απόφραξη αεραγωγού

Αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής (ΑΕΑ)

Ο Αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής (ΑΕΑ) είναι ευρέως διαδεδομένος σε όλη την Ευρώπη.

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει το πώς να χρησιμοποιήσετε έναν ΑΕΑ εφόσον είναι διαθέσιμος. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος ΑΕΑ τότε ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ και περιμένετε για την επαγγελματική βοήθεια.

healthcare λογότυπο

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Το σεμινάριο BLS απευθύνεται

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλο τον κόσμο και δεν απαιτείται καμία προηγούμενη εμπειρία ή γνώση

Διάρκεια Εκπαίδευσης

Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης είναι 5 ώρες

Φορέας Πιστοποίησης

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης – European Resuscitation Council (ERC)

Εξέταση Εκπαιδευομένων:

Γραπτή πολλαπλής επιλογής – Πρακτική εφαρμογή…

Δομή Προγράμματος

Κατευθυντήριες Οδηγίες του ERC

Παρουσίαση

πληροφοριών μέσω ομιλιών με την βοήθεια προβολής διαφανειών…

Επίδειξη δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτές

Συζήτηση σε μικρές ομάδες εκπαιδευομένων “Learning conversations”…

Πρακτική Εξάσκηση

σε εκπαιδευτικά ανδρείκελα και απινιδωτές σε μικρές ομάδες εκπαιδευομένων “workshops”

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) Θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ε.)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» και ενσωμάτωση στην εθνικό έννομη τάξη της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργησης της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου και συμπληρωματικές διατάξεις».

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εγγράφης

  • Κατάθεση του κόστους συμμέτοχης στον τραπεζικό λογαριασμό
    • Τράπεζα Πειραιώς IBAN : GR11 0171 1490 0061 4915 4691 222
  • Στην κατάθεση θα πρέπει να εμφανίζονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα
  • Αποστολή της απόδειξη σας στο mail της εταιρίας
    • info@healthcare.edu.gr

Κάνε την Διαφορά!

Σώσε και εσύ μία Ζωή. Τα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών πραγματοποιούνται από έμπειρους πιστοποιημένους Εκπαιδευτές