Εκπαιδευτική Ομάδα

Health Care

Survival Chain
Μιχαλάκα Ευστρατία

Μιχαλάκα Ευστρατία

Emergency Physician

Επειγοντολόγος, Εκπαιδεύτρια του E.R.C. ALS Provider,  ATLS Provider

Παπαδόπουλος Θεοχάρης

Παπαδόπουλος Θεοχάρης

EMT-I

Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου, Εκπαιδευτής του E.R.C.  Εκπαιδευτής Ενηλίκων, ALS Provider, PHTLS Provider

Τασιός Γεώργιος Ν.

Τασιός Γεώργιος Ν.

EMT-I

Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου, Εκπαιδευτής του E.R.C. , Εκπαιδευτής Ενηλίκων, ALS Provider, PHTLS Provider

Λιακατέλλη Στέλλα

Λιακατέλλη Στέλλα

ΕΜΤ-Ι

Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου , Εκπαιδευτής του E.R.C. , Εκπαιδευτής Ενηλίκων, ILS Provider, PHTLS Provider

Καπάνταης Ιορδάνης

Καπάνταης Ιορδάνης

General Practitioner

Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Εκπαιδευτής του E.R.C., ALS Provider,  PHTLS Provider

Φοργιάρης Σταμάτης

Φοργιάρης Σταμάτης

Nurse

Νοσηλευτής, Εκπαιδευτής Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC), ILS Provider

Καραλούδας Ευστράτιος

Καραλούδας Ευστράτιος

EMT-I

Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου , Εκπαιδευτής του E.R.C. , BLS Provider

Φορείς Πιστοποίησης

EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL
Stop The Bleed
American Heart Association
E.E.E.P.F.