Κανόνες Χρήσης Α. Ε. Α./AED σε Δημόσιους Χώρους Α. Ε. Α./AED AED  Στο ΦΕΚ 2019/22.2.2007 καθορίζονται οι κανόνες οργάνωσης συστήματος Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης που πρέπει να πληρούνται στα νοσοκομεία/κλινικές της χώρας. Σύμφωνα με το ΦΕΚ είναι υποχρεωτική η...